Biorezonans

Metoda biorezonansu korzysta z  osiągnięć nowoczesnej nauki. Oparta jest na biofizyce i fizyce kwantowej, oraz wykorzystuje przejęty z medycyny chińskiej system meridianów i punktów akupunkturowych. Udowodniono że każda substancja, żywy organizm, narząd, komórka czy tkanka emituje określoną częstotliwość drgań elektromagnetycznych. W organizmie człowieka istnieją drgania elektromagnetyczne (biosygnały) które są nadrzędne w stosunku do procesów biochemycznych i nimi sterują. Poza fizjologicznymi (harmoniczne) drganiami elektromagnetycznymi w organizmie człowieka istnieją również drgania patologiczne (dysharmoniczne) które są zakłócające, wywołane na przykład obciążeniem ustroju toksynami, zranieniami, infekcjami, niewyleczonymi chorobami. Sumę drgań fizjologicznych i patologicznych określa się mianem drgań własnych organizmu pacjenta. Ponieważ drgania własne organizmu mają naturę elektromagnetyczną można je wychwycić, zarówno z powierzchni skóry, jak i tkanek oraz narządów za pomocą specjalnych elektrod i za pomocą przewodu i doprowadzić do urządzenia terapeutycznego.

Za pomocą elektrod informacje zostają przekazane do aparatu BICOM OPTIMA który rozpoznaje drgania patologiczne separuje je i tworzy ich zwierciadlane odbicie a potem przekazuje z powrotem do organizmu pacjenta.

Prowadzi to do zredukowania albo wyeliminowania patologicznych częstotliwości drgań, do normalizacji organizmu i wyzdrowienia.

Przeciwskazaniem terapii biorezonansu jest:

  • rozrusznik serca
  • ciąża (4-9 miesiąc)
  • transplatacja narządów